Fiscaliteit

- Voorbereiden en invullen fiscale aangiften vennootschapsbelasting en personenbelasting & opstellen van de bijlagen

- Bijstand en voorbereiding controle directe belastingen (vennootschappen & eenmanszaken)

- Opstellen en nazicht van de BTW-aangifte, BTW-intracommunautaire listing, BTW-klantenlisting.

- Bijstand en voorbereiding BTW-controle

- Indienen van bezwaarschriften en opvolgen van procedures

- Opvolgen en indienen aangiften in de roerende- & bedrijfsvoorheffing

- Raming voorafbetalingen

- Advies i.v.m. personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, vermogens- en successieplanning, ...

-  . . .